Wednesday, June 22, 2022

LỜI GIỚI THIỆU

Trong tinh thần tri ân người chủ bút của Tờ Ánh Sáng, chủ nhân thư viện xin mượn thư viện này như một lời tri ân đến MS Phan Thanh Bình như một người thầy, một niên trưởng, và một cố vấn tâm linh.

MS Bình là một tôi tớ trung tín với ơn gọi của Chúa. Ông đã tận tụy phục vụ trong việc viết sách và báo nhằm xây dựng đức tin của Tín Nhân và giới thiệu Phúc Âm cho người chưa tin Chúa.

Chủ nhân của thư viện này chưa từng ngồi trong lớp học nào của MS Bình, nhưng là người được học hỏi rất nhiều từ các sách của MS Bình và đặc biệt qua các tờ Ánh Sáng kể từ khi tin nhận Chúa.

Vì là người thuộc thế hệ trẻ, nên chủ nhân thư viện này không có đủ các số của Tờ Ánh Sáng, đặc biệt là các số cũ. Vì thế, nếu quý độc giả có giữ hoặc biết những số cũ, xin cho thư viện này một bản để đăng tải.

Các bài viết trong Tờ Ánh Sáng có thể tải xuống máy cá nhân và tự do sử dụng cho vương quốc Chúa.

Quý mến.